Kontakt

Adresa:

emProject, s.r.o.
Revolučná 10
010 01 Žilina

Kontakt:

office: +421 948 484 047
e-mail: emproject@emproject.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 36 763 837
DIČ: 2022364575
IČ DPH: SK2022364575

VÚB, a.s., Žilina
č.ú.: 2962894251/0200

OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 18851/L

Kontaktný formulár: